4 lutego 2014

Ku pamięci tych wszystkich, którzy odeszli od nas z tego powodu.......