13 listopada 2013

Następny wiersz K.C. Buszmana i moja oprawa graficzna na tablicę FB