9 czerwca 2013

Temat Tygodnia

Przed:

Po:
Redfield - iEmboss - Pink Stone
Script SsoftChocolate
Xero - Nostalgia
Dopasowanie - Jaskrawość i kontrast - Wyrazistość
Ramka obrazka - Pomnóż

Inteligentna korekta zdjęcia
Alien Skin - Eye Candy 5: Nature - Snow Drift

Topaz Detail 2 - Deep Blue Sky (x2)
Filter Forge - Misc - Flatten Lightness
Inteligentna korekta zdjęcia
Filters Unlimited - Button & Frames - 3D Glass Frame 1