26 maja 2013

Temat tygodnia na forum D.J.

Przed:

Po:
Redfield - ATX - Emboss
Nowa warstwa:
Alien Skin Splat - Frame (luminacja starsze)

Redfield - Fine Touch - Colorize
Redfield - Perfectum
Nik Software - Pro Contrast
Inteligentna korekta zdjęcia

AKVIS ArtWork - Pen&Ink
Większe wyostrzenie x2
Niepotrzebne fragmenty usunięte stemplem

Filter Forge - Creative - Tri Color
Redfield - Water Ripples - Track Curve
Ramka z zaznaczenia - Gradient - Faza zewnętrzna